Pravila privatnosti

Vaša zaštita i sigurnost osobnih podataka prioritetan je zadatak. Molimo Vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Ovdje se nalaze općenita pravila i obrade podataka prilikom korištenja web-sjedišta, kao i prilikom stvaranja kupoprodajnih ugovora. Međutim, više detalja o kupoprodajnom odnosu istražite na Uvjetima poslovanja.

apartments mikela apartmani mikela pravila privatnosti

Informacije o obradi osobnih podataka

Apartmani Mikela, u nastavku Davatelj usluge, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika web-stranice, u nastavku Naručitelja usluge, poštujući sve relevantne zakone i propise.

Kako bismo Vam pružali najbolje iskustvo prilikom korištenja naših stranica, koristimo tehnologije poput kolačića koje spremaju i/ili pristupaju informacijama uređaja. Prihvaćanjem tih tehnologija, odnosno davanjem privole za njihovim korištenjem, dozvoljavate procesiranje podataka poput ponašanja Vašeg preglednika ili unikatnih ID-jeva na ovoj stranici. Odbijanje ili povlačenje privole može negativno utjecati na određene funkcionalnosti ili mogućnosti web-stranice prilikom njezinog korištenja.

Voditelj obrade osobnih podataka

Davatelj usluge je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Davatelj usluge kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Davatelj usluge, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kada obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Davatelj usluge je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koji se prikupljaju ovise o: vrsti pružane usluge, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi usluge, o vrsti ugovora sklopljenog s klijentima, kao i o namjeri Naručitelja usluge da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije, te će biti izbrisani čim više nisu potrebni. Iako nijedna mrežna usluga nije 100 % sigurna, maksimalni trud ulažemo u zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to.

Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također, koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.

U slučaju potencijalne suradnje s vanjskim suradnicima na određenim projektima, Davatelj usluge može otkriti informacije o Vama bez kojih čitav postupak nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštovati Pravila privatnosti podataka web-stranice i specifičnih parametara rada po dogovorenim stavkama ugovora suradnje.

r

Napomena

U slučaju zakonske obveze: u slučajevima gdje je to zakonom propisano ili neophodno za sprečavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, Vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države.

Osobni podaci koji se primarno prikupljaju prilikom postupka narudžbe i davanja usluge, a bez kojih nije moguće izvršiti uslugu, uključuju najmanje:

• osnovne osobne podatke (ime i prezime)
• osnovne podatke za kontakt (e-mail adresa)
• podatke vezane uz korištenje web-stranice, primjerice prilikom korištenja kontakt-forme
• podatke nužne za sklapanje ugovora, ponude ili računa
• ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

apartments mikela pravila privatnosti kupoprodajni odnos

Pravila privatnosti

Prikupljanje u svrhu kupoprodajnog odnosa

Ako to od Davatelja usluge traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge dodatno će tražiti od Naručitelja usluge njegovu izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih se obrađuju osobni podatci radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

• prodaja odnosno pružanje usluge
• prodajne i marketinške aktivnosti Davatelja usluge
• administriranje ugovornog odnosa, računa, ponuda i kalendara termina
• upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
• postupak naplate ili prisilna naplata dugova.

Razlozi zbog kojih se obrađuju Vaši osobni podaci na temelju legitimnih poslovnih interesa su:

• obavještavanje o promjenama vezanim za uvjete poslovanja
• sprečavanje i otkrivanje prijevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima Davatelj usluge zatražit će dodatnu privolu. Naručitelj usluge, u svakom trenutku, ima pravo povući danu privolu.

r

Napomena

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima Davatelj usluge zatražit će dodatnu privolu. Naručitelj usluge, u svakom trenutku, ima pravo povući danu privolu.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Davatelj usluge poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom.

Ako je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima bit će omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi, osim državnih tijela i tijela javne vlasti, osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Davatelja usluge.

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci biti će obrađivani unutar Europskoga gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka.

Vaši osobni podaci koje Davatelj usluge prikuplja u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje od Davatelja usluge.

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, Naručitelj usluge ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Davatelju usluge ili nadležnom državnom tijelu.
Davatelj usluge svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka postavljanjem zahtjeva:

• osobno
• putem elektroničke pošte na info@apartments-mikela.com

r

Napomena

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu, zahtjev se podnosi osobno i na način da Davatelj usluge može identificirati podnositelja zahtjeva.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Davatelju usluge, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

apartments mikela pravila privatnosti čuvanje osobnih podataka
p

Napomena

Apartmani Mikela zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku promijeniti sadržaj na ovoj stranici te ga ažurirati po potrebama poslovanja i tehnološkim inovativnostima koje bi se uvodile.

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi zbog koje ih obrađujemo :

 

  • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice ponuda i sl.)
  • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice, Zakon o računovodstvu i sl.)

Ažuriranje informacija o obradi osobnih podataka

Davatelj usluge redovito revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka, sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili na temelju zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na stranicama apartments-mikela.com. Ako dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web-stranici i izravno Vas informirati.

Kolačići (“Cookies”) i praćenje internetske aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web-stranice, koje Naručitelj usluge posjećuje, spremaju na njegov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Davatelj usluge koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža web-stranica.

Više o kolačićima možete saznati na sljedećem linku: apartments-mikela.com/politika-kolacica/

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

• slanjem elektroničke pošte na:
info@apartments-mikela.com

• putem web obrasca koji se nalazi na:
apartments-mikela.com

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

apartments mikela apartmani mikela pravila privatnosti