Uvjeti poslovanja

Ovdje se nalaze općenita pravila i koraci prilikom poslovanja, odnosno vršenja usluge i savjetovanja, kao i općenitoga korištenja web-sjedišta.

Drugačiji poslovni dogovori i iznimke mogu se eventualno i iznimno dogovoriti na individualnoj bazi po klijentu, projektu ili savjetovanju.

apartments mikela apartmani uvjeti poslovanja

Naručitelj usluge

Naručitelj usluge je posjetitelj web-stranice, pravna ili fizička osoba koja izvrši kontakt i upit za određenom odabranom uslugom koju Davatelj usluge nudi. Narudžba se može izvršiti kontakt formom web-stranice, e-mailom, telefonom, usmeno ili pomoću drugih dostupnih komunikacijskih kanala. Naručitelj usluge po kupoprodajnom dogovoru na koncu se smatra gostom u smještaju koji Davatelj usluge nudi, a Davatelj usluge je u tom slučaju iznajmljivač smještaja.

Davatelj usluge

Davatelj usluge je Gabriela Prenc koja kroz web sjedište Apartmani Mikela (https://apartments-mikela.com) nudi uslugu iznajmljivanja prostora apartmana u turističke i srodne svrhe. Ona je po dogovorenom kupoprodajnom ugovoru iznajmljivač smještaja kojeg ima u ponudi.

Naručitelj usluge uplaćuje dogovorene parametre usluge po definiranoj cijeni transakcijskim računom avansno ili po završetku termina usluge, ili po isključivo dogovorenim parametrima između stranki.

Opći uvjeti

Rad Davatelja usluge bazira se na pružanju smještaja kroz najam Naručitelju usluge kroz apartmane identificirane kao “Mikela” i “Maikol”.

Naručitelj usluge je odgovoran za raspoloživost i točnost informacija koje će biti dane Davatelju usluge na razmatranje te Davatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za nepotpunost, neistinit prikaz ili netočnost informacija pruženih od strane Naručitelja usluge.

Slike i opisi usluga i stranica

Slike usluga, i općenito dijelova stranica cjelokupne web-stranice, preuzeti su djelomično s internetskih portala koji pružaju besplatne slike i video-snimke: unsplash.com i pexels.com.

Ostale slike direktno su vlasništvo autorice i vlasnice Gabriele Prenc. Slike služe kao opisna referenca za usluge te nastoje što točnije opisati karakteristike istih. Preuzete slike, njihovi originalni autori i treće osobe s tih slika i video snimaka ne predstavljaju, niti su na bilo koji način vezani na Gabrielu Prenc i njezine usluge.

Korištenje sadržaja stranice

Posjetiteljima nije dozvoljeno direktno kopiranje bilo kojeg sadržaja web-stranice bez napomene da je sadržaj preuzet sa stranice apartments-mikela.com, pod autorstvom Gabriele Prenc.

Posjetitelje se motivira na dijeljenje sadržaja koje smatraju korisnima svojim pratiteljima na drugim platformama, prijateljima i poznanicima, pod uvjetom da uvijek na kraju postave sljedeće parametre:

Preuzeto sa: link na sadržaj – autorica Gabriela Prenc, Apartments Mikela

Jamstvo

Davatelj usluge obvezuje se održavati web-sjedište i stranice u skladu s dobrom informatičkom praksom te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom kupac pristupa web-sjedištu, niti za iznenadne vanredne tehničke infrastrukturalne nefunkcionalnosti web-stranice i/ili telefonskih i internetskih davatelja usluge. Ako postoje istaknute redovne i akcijske cijene na web-stranicama Davatelja usluge, iste vrijede, dokle god su aktualne na stranicama, i za naručivanje telefonom ili drugim kanalima komunikacije.

apartmani mikela uvjeti poslovanja recepcija

Naručivanje usluge

Usluga se dogovara i naručuje putem web-forme, e-mail kontakta, telefonom, usmeno ili drugim dostupnim komunikacijskim kanalima. U slučaju da Davatelj usluge nije u mogućnosti isporučiti uslugu na dogovoreni termin, Davatelj usluge će o tome pismeno obavijestiti Naručitelja usluge postojećim komunikacijskim kanalima, koji zatim može otkazati narudžbu usluge ili eventualno prihvatiti novi termin.

Plaćanje

Naručene usluge i proizvode Naručitelj usluge može platiti na jedan od sljedećih načina:

  • transakcijskim računom na IBAN dodijeljen po upitu
  • uplatom na PayPal
  • plaćanjem po dolasku gotovinom.

Nakon ispravno popunjene narudžbe Davatelj usluge Naručitelju usluge dostavlja potvrdu narudžbe, što može uključivati i ponudu ili račun, na e-mail adresu ili drugi komunikacijski kanal koji je kupac definirao prilikom korištenja kontakt forme ili drugoga komunikacijskoga kanala.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju ovise o: vrsti pružane usluge, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi usluge, o vrsti ugovora sklopljenog s klijentima kao i o namjeri Naručitelja usluge da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije. Iako nijedna mrežna usluga nije 100% sigurna, maksimalni trud ulažemo u zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to.

Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također, koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.

U slučaju potencijalne suradnje s vanjskim suradnicima na određenim projektima i prilikom određenih savjetovanja, Davatelj usluge može otkriti informacije o Vama bez kojih čitav postupak nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštovati Pravila privatnosti podataka web-stranice i specifičnih parametara rada po dogovorenim stavkama ugovora suradnje.

r

Napomena

U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili neophodno za sprečavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, Vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države.

Prikupljanje podataka

Osobni podaci koji se primarno prikupljaju prilikom postupka narudžbe i davanja usluge, a bez kojih nije moguće izvršiti uslugu, uključuju najmanje:

• osnovne osobne podatke (ime i prezime)
• osnovne podatke za kontakt (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
• podatke vezane uz korištenje web stranice, primjerice prilikom korištenja kontakt forme
• podatke nužne za sklapanje ugovora, ponude ili računa
• ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača
• detaljne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka naći ćete na sljedećem linku: Pravila privatnosti

apartmani mikela uvjeti poslovanja rezervacija

Uvjeti poslovanja

Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno. Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Naručitelj usluge potvrđuje da je upoznat s navedenim Uvjetima poslovanja koje je prethodno pažljivo proučio te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Uvjetima poslovanja predstavlja pravnu obavezu, kako za Naručitelja usluge, tako i za Davatelja usluge.

Naručitelj usluge dužan je dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja. Polog i dokaz o uplati potrebno je izvršiti i poslati u roku od tri dana. Ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da Naručitelj usluge ne uplati ostatak iznosa rezervacije u dogovorenom roku, Davatelj usluge zadržava pravo otkazati rezervaciju uz prethodnu obavijest Naručitelju usluge.

Cijena usluge

Cijena usluge smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Iznos obavezne nadoplate je Naručitelju usluge predočen na specifikaciji izračuna ukupnog iznosa rezervacije prilikom procesa kreiranja rezervacije.

Opcionalne dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu te su ostvarive uz prethodnu najavu Davatelja usluge, ali i nadoplatu pružatelju usluge pa ih stoga Naručitelj usluge plaća na licu mjesta u gotovini, sukladno uputama za plaćanje navedenima u ponudi Davatelja usluge.

Naručitelj usluge dužan je dodatne odnosno posebne usluge zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja. Kod rezervacije privatnog smještaja u cijenu je u pravilu uračunata potrošnja električne energije, vode i plina, posteljina, završno čišćenje, jednokratna prijava i ekološka pristojba te sve dodatne usluge koje su kao takve navedene u pojedinima opisima smještaja.

r

Napomena

Naručitelj usluge dužan je apartman ili kuću za odmor očistiti prije odlaska, neovisno o usluzi završnog čišćenja Davatelja usluge. Završno čišćenje koje je Naručitelj usluge dužan napraviti podrazumijeva pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih prostorija tako da se objekt iznajmljivaču vrati uredan. U pravilu Davatelj usluge ne pruža WC papir.

Cijene usluga objavljene su u eurima. Davatelj usluge zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Naručitelju usluge koji je uplatio akontaciju ili cijeli iznos za određenu rezervaciju, Davatelj usluge jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji na temelju koje je izvršio uplatu.

Ako se promjena dogodi prije izvršenja uplate, Davatelj usluge obavezuje se obavijestiti Naručitelja usluge o promjeni cijene. Ugovorne strane suglasne su da Davatelj usluge ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute.

Naručitelj usluge zadržava pravo otkaza rezervacije ako je cijena rezervacije povećana više od 10 % u odnosu na prvotnu cijenu rezervacije, uz pravo na povrat do tada uplaćene cijene pri čemu je pravo na naknadu štete isključeno.

Cjenovna lista

Za apartman Maikol cijene usluge tijekom određenih mjeseci godine su sljedeće:

6. i 9. mjesec = 140 EUR

7. i 8. mjesec = 160 EUR

Ostali mjeseci = 130 EUR

Za apartman Mikela cijene usluge tijekom određenih mjeseci godine su sljedeće:

6. i 9. mjesec = 115 EUR

7. i 8. mjesec = 140 EUR

Ostali mjeseci = 110 EUR

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Parkirno mjesto je osigurano ako Davatelj usluge ima na raspolaganju po jedno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu u sklopu objekta ili u njegovoj blizini. Osiguran parking ne podrazumijeva da se on mora nalaziti u samom dvorištu objekta, na čuvanom, ograđenom ili natkrivenom mjestu.

apartmani mikela uvjeti poslovanja naručitelj usluge

Obveze Naručitelja usluge odnosno gosta

Naručitelj usluge dužan je posjedovati valjane putne isprave te se pridržavati deviznih i carinskih propisa, a u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa od strane Naručitelja usluge, sve nastale troškove on sam snosi.

Naručitelj usluge dužan je pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s Davateljem usluge u dobroj namjeri, a prilikom dolaska na samo odredište predaje Davatelju usluge dokumente o plaćenoj usluzi, kao i osobne dokumente, na uvid zbog provjere identifikacije. Istovremeno, Naručitelj usluge, ako postoji, dužan je platiti ostatak iznosa rezervacije na licu mjesta na dan dolaska u smještaj.

Naručitelj usluge također plaća polog od 200 EUR-a po dolasku, a isti će biti vraćen prilikom primopredaje ključeva pri odlasku ako Naručitelj usluge nije prouzročio nikakvu štetu unutar i/ili van objekta smještaja.

Naručitelj usluge dužan je odmah prijaviti prilikom slanja upita za smještaj planiranje dolaska više osoba od navedenoga kapaciteta smještaja, čak i u slučaju malodobne djece. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji Davatelja usluge, a može uključivati dodatnu nadoplatu za dodatne osobe.

U slučajevima nepoštovanja navedenih obaveza, Naručitelj usluge sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Naručitelj usluge obavezuje se da će, ako uzrokuje bilo kakvo oštećenje, Davatelju usluge na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Naručitelj usluge dužan je voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Naručitelj usluge sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Davatelj usluge ne odgovara za oštećenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljenu prtljagu ili krađu Naručitelj usluge dužan je prijaviti Davatelju usluge i nadležnoj policijskoj postaji.

Pravo Naručitelja usluge na promjene i otkaz

Svaku promjenu ili otkaz rezervacije Naručitelj usluge dužan je uputiti Davatelju usluge pismenim putem (e-mail) kako bi Davatelj usluge bio u mogućnosti obraditi zahtjev. Promjena ili otkaz rezervacije telefonskim putem nisu mogući. U slučaju otkaza od jedne potvrđene rezervacije, datum primitka pismenog otkaza temelj je za obračun troškova.

U slučaju da Naručitelj usluge otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sata nakon izvršenja uplate rezervacije, uz uvjet da do dana dolaska ostaje više od 31 dana, Davatelj usluge će po primitku zahtjeva Naručitelju usluge izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od 7 radnih dana.

U slučaju da Naručitelj usluge zatraži promjenu broja osoba, datuma početka ili završetka na već potvrđenoj rezervaciji, ako je promjenu rezervacije moguće realizirati, primjenjuju se slijedeći uvjeti:

 

  • do 7 dana prije dolaska: za iznos rezervacije koji je isti ili veći od prvotnog, Davatelj usluge će naplatiti samo razliku u cijeni
  • 29 do 7 dana prije dolaska: za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, iznajmljivač će napraviti promjenu sukladno zahtjevu Naručitelj usluge ali iznos rezervacije neće se umanjiti
  • 6 do 1 dan prije dolaska: promjene rezervacija nisu moguće.
r

Napomena

Ako zatražene promjene rezervacije nisu moguće te zbog toga Naručitelj usluge odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Uvjeti otkaza rezervacije

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije smještaja, naplaćuju se sljedeći troškovi:

  • za otkaz rezervacije do 30 dana prije dolaska: naplaćuje se 0 % od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije do 15 dana prije dolaska: naplaćuje se 50 % od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije do manje od 15 dana prije dolaska: naplaćuje se 100 % od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz rezervacije nakon polaska ili ako se Naručitelj usluge ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100 % iznosa ukupne cijene rezervacije.

Za svaku otkazanu rezervaciju smještaja Davatelj usluge naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25 EUR-a. Ako prema Uvjetima otkaza rezervacije Naručitelj usluge ostvaruje pravo na djelomični povrat uplaćenog iznosa, Davatelj usluge obavezuje se povrat izvršiti u roku od 45 dana.

U slučaju da Naručitelj usluge otkaže rezervaciju, ako iznos troškova otkaza premašuje uplaćeni iznos, Naručitelju usluge bit će ispostavljen račun na iznos ostatka troška otkaza rezervacije koji je Naručitelj usluge dužan podmiriti u roku od 14 dana po primitku.

Ako Naručitelj usluge u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan dogovorenog dolaska, bez da je obavijestio Davatelja usluge o zakašnjelom dolasku, rezervacija se smatra otkazanom te se troškovi otkaza rezervacije obračunavaju prema gore navedenom. Ako stvarno nastali troškovi otkaza premašuju uplaćeni iznos rezervacije, Davatelj usluge zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova te će Naručitelju usluge ispostaviti račun koji je Naručitelj usluge dužan podmiriti u roku od 14 dana po primitku. Davatelj usluge ne nadoknađuje Naručitelju usluge troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza vezanih za otkazanu rezervaciju.

apartmani mikela uvjeti poslovanja datavelj usluge

Pravo Davatelja usluge na promjene i otkaz

Davatelj usluge zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. U slučaju nemogućnosti adekvatne zamjene uplaćenog smještaja, Davatelj usluge zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Naručitelju usluge 7 dana prije dolaska te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa pri čemu Naručitelj usluge nema pravo tražiti naknadu štete od Davatelja usluge. Davatelj usluge obavezan je izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun Davatelja usluge.

Ostale odredbe

Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na kupoprodajnim dokumentima, Davatelj usluge ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve goste uz Naručitelja usluge uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

Rezervirani smještaj je Naručitelju usluge od 16 sati na raspolaganju i mora biti napušten do 10 sati na odlasku. Naručitelj usluge dobiva za vrijeme trajanja boravka potrebne ključeve, što će biti u skladu s najvećom pažnjom. Ako se izgubi ključ, Naručitelj usluge odgovoran je za sve nastale troškove.

Najam je samo za Naručitelje usluge iznad 18 godina (djeca mogu biti u pratnji). Djeca ne smiju biti u bazenu i na otvorenom bez nadzora.

Naručitelju usluge omogućen je pristup internetu bežičnom vezom. Davatelj usluge ne garantira dostupnost niti sigurnost mreže te ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu moguću nastalu štetu. Napade s interneta nije moguće predvidjeti niti spriječiti, a zaštitu svojeg sustava (računala, laptopa, mobitela…) Naručitelj usluge mora sam osigurati.

Zadržavamo pravo spremanja korisničkog imena i podatke veze (IP, MAC adresu, vrijeme) za izdavanje podataka, ako je potrebno iste predati za sudske organe u istragama. Korištenje interneta mora biti u skladu sa svim zakonima. Dodijeljena lozinka i korisničko ime za internetsku mrežu mora ostati tajna.

Plaćeni internetski troškovi koje bi Naručitelj usluge mogao izazvati svojim nesavjesnim korištenjem mrežne veze koju mu je Davatelj usluge ustupio na korištenje bit će direktno proslijeđeni na plaćanje Naručitelju usluge.

Iz smještaja je zabranjeno iznošenje opreme i uređaja. Ako dođe do nestanka opreme u smještaju ili do oštećenja opreme, instalacija, namještaja, uređaja, Naručitelj usluge o tome je dužan hitno obavijestiti Davatelja usluge. Ako je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom Naručitelja usluge, Naručitelj usluge dužan je nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost na licu mjesta. Smještaj se ne smije koristiti za djelatnosti protivne hrvatskim zakonima. U slučaju nepridržavanja kućnog reda, Davatelj usluge ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.

U sklopu objekta nalazi se besplatno parkiralište i bazen koji se koristi na vlastitu odgovornost.

Prijavom i korištenjem mreže Davatelja usluge, Naručitelj usluge slaže se sa uvjetima i odredbama.

r

Napomena

Naručitelj usluge potvrdom rezervacije, uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa rezervacije potvrđuje svoju suglasnost sa svim navedenim stavkama, odredbama i uvjetima pravila privatnosti, politike kolačića, kao i uvjeta poslovanja istaknutih i izraženih na ovim web-stranicama.

Ako bilo koja odredba bude neučinkovita, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi svih dokumenata.

apartmani mikela uvjeti rješavanje sporova
p

Napomena

Apartmani Mikela zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku promijeniti sadržaj na ovoj stranici, te ga ažurirati po potrebama poslovanja i tehnološkim inovativnostima koje bi se uvodile.

Rješavanje sporova

Naručitelj usluge dužan je surađivati s Davateljem usluge u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Naručitelj usluge koji napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj zbog nezadovoljstva zatečenim stanjem rezerviranog smještaja, bez da je Davatelju usluge pružio mogućnost da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, nema pravo zahtijevati povrat novca, kao ni uputiti tužbu za nadoknadu štete.

Davatelj usluge ne može se smatrati odgovornim za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora te sve ostale slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo Naručitelja usluge, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Svi sporovi koji nastanu prilikom vršenja rada između stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane prvenstveno će pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana. U suprotnom, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Puli.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o uvjetima poslovanja možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

• slanjem elektroničke pošte na:
info@apartments-mikela.com

• putem web-obrasca koji se nalazi na:
apartments-mikela.com

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran, a korisnik kao inicijator identificiran.

apartments mikela apartmani mikela pravila privatnosti